ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್

ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಲೋಹೀಯ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Hot stamping
Hot stamping4
Hot stamping3
Hot stamping1
Hot stamping2

ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ